PDA1, BUAK, SOKA-BAU

Vysielanie zamestnancov do zahraničia


Vyslanie zamestnancov do zahraničia je náročný proces. Každý podnikateľ (rezident) ,ktorý vysiela svojich zamestnancov do zahraničia musí plniť legislatívu Slovenskej republiky a rovnako tak aj legislatívne predpisy štátu, do ktorého sú jeho zamestnanci vyslaní.

Vyslanie zamestnancov do zahraničia spočíva v niekoľkých krokoch.

Prvým je vystavenie prenosného formuláru A1.

Pred vycestovaním Vašich zamestnancov do zahraničia musíte oboznámiť Sociálnu poisťovňu o tejto skutočnosti. Sociálna poisťovňa po žiadosti o PDA1 zhodnotí skutočnosti, ktoré od Vás bude požadovať a následne sa vyjadrí k vycestovaniu. Niektoré zo žiadostí môžu byť zamietnuté z osobitných dôvodov. Dôvody zamietnutí a neakceptovateľnosti je, že Vaša spoločnosť nespĺňa niektoré z požiadaviek ako napríklad: 100% Vašich zamestnancov vycestuje do zahraničia, alebo ten fakt, že väčšina (nad 50%) zamestnancov sú zamestnaní vo Vašej spoločnosti menej ako 3 mesiace.

Krok číslo 2 je ohlásenie Vašich zamestnancov na cudzineckej polícií (ak budú vycestovaný dlhšie ako 3 mesiace resp.: podľa legislatívy predmetného štátu)

Krok 3 – Cestovné poistenie, ohlásenie zdravotnej poisťovni.

Krok 4 – Nahlásenie príslušnému ministerstvu vycestovanie Vašich zamestnancov , každého osobitne.

Krok 5 – Nahlásenie pracoviska, dôvodu vycestovania a obchodného partnera.

Krok 6 – Hlásenie na príslušný orgán – BUAK / SOKA-BAU, ktorí zabezpečujú vyplácanie nevyčerpanej dovolenky v rámci práce v zahraničí.

Zároveň je potrebné stanoviť takú minimálnu mzdu aká je v krajine vyslania, dodržať čas pracovného voľna a pokoja, ktorá je platná v predmetnom štáte, dodržiavať predpisy a normy BOZP a správne stanoviť diéty.

Máte záujem o túto službu? Kontaktujte nás!


Naše referencie: