Bezpečnosť

Pri spracovaní účtovníctva spoločností často prichádza k spracovaniu osobných a citlivých údajov. Naša spoločnosť kladie dôraz na túto skutočnosť a vykonala opatrenia, ktoré zamedzujú úniku a ich zneužitiu. Konkurenčné spoločnosti pre zníženie dlhodobých či jednorázových nákladov pristúpia k prenájmu virtuálneho servera alebo pracujú na serveri poskytovateľa účtovného systému (cloude). Takto uložené súbory a dáta sa prenášajú cez internet a prístup k nim nemá len účtovná kancelária ale aj spoločnosť poskytujúca server prípadne ďalšie. Pri prenose údajov môže prísť k útoku, zneužitiu, strate či vytvoreniu kópií dokumentov a prenášaných údajov. 

Vaše údaje u nás chránime:

  • vlastnou sieťou a serverom priamo v priestoroch kancelárie
  • antivírusovým softvérom od spoločnosti ESET
  • šifrovaním odosielaných súborov heslom
  • pravidelnou údržbou siete a IT techniky
  • SSL certifikátom
  • firewallom
  • kamerovým systémom
  • zašifrovaním disku s citlivými údajmi
  • zálohovaním dát na externý harddisk
  • bezpečnostnými dverami, mrežami a uzamykateľnými dverami  kancelárií
Používame výlučne originálne softvéry, ktoré zabezpečujú bezpečný tok dát a neohrozujú prevádzku siete, serveru, a IT technológie škodlivým kódom.
 
• VAŠA BEZPEČNOSŤ NÁM NIE JE ĽAHOSTAJNÁ •