SLUŽBY KTORÉ POSKYTUJEME

OPTIMALIZÁCIE
REPORTING

Hlavný zámer našej spoločnosti je zabezpečiť kompletný servis účtovnej a mzdovej agendy pre firmy či podnikateľov a garantovať im bezpečnosť. Naša firma využíva rôzne bezpečnostné prvky a ako jedna z mála spoločností vlastní server pre spracovanie citlivých údajov. Sme poistený voči prípadným škodám spôsobených našim zavinením pri výkone nášho povolania.

AKO PREBIEHA SPRACOVANIE ÚČTOVNÍCTVA?

Odovzdanie dochádzky

Klienti odovzdávajú dochádzku na spracovanie ku 2. dňu v mesiaci nasledujúcom po mesiaci ktorého sa dochádzka týka.

Doručenie dokladov

Klienti doručia účtovné doklady na spracovanie, za predchádzajúci mesiac.

Spracovanie miezd a zrážkovej dane

Do 15 dňa v mesiaci klientom zasielame spracované mzdy, a spracovávame zrážkovú daň na základe poskytnutých dokladov.

Report DPH

Do 20 dňa v mesiaci vidia naši klienti v mobilnej aplikácii report dane z pridanej hodnoty. Viete sa tak pripraviť na platbu DPH.

Podanie a kontrola DPH

Do 25. dňa v mesiaci skontrolujeme evidenciu dane z pridanej hodnoty, a následne spracujeme a podáme kontrolný výkaz a daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty na finančnú správu.

Personalistika a spracovanie dokladov

ČO O NÁS POVEDALI KLIENTI?